Att tänka på innan du bygger ditt attefallshus

De allra flesta känner redan till att ett attefallshus är en byggnad som är bygglovsbefriad. Dessa små byggnader används ofta som komplementbyggnader till den huvudsakliga bostaden. De får vara upp till 30 kvadratmeter stora och kan inredas som bostadshus, om du så vill.

Däremot finns det inte bara möjligheter med dessa byggnader utan även vissa fällor och utmaningar. Nedan går vi därför igenom vad du bör tänka på när du planerar att uppföra en byggnad av detta slag!

Tänk på detta när du ska bygga ett attefallshus

Planerar du att uppföra en komplementbyggnad i närheten av ditt bostadshus? I sådana fall kan det vara bra att läsa in sig på lagkraven för att säkerställa att du inte missar något. Det finns nämligen vissa detaljer som döms i det finstilta. Detta gäller till exempel följande saker:

  • Du måste göra en bygganmälan. Det behövs förvisso inget bygglov för att få bygga ett attefallshus på tomten. Däremot behöver du göra en bygganmälan om du uppför byggnaden inom detaljplanerat område. Annars räknas byggnaden som ett svartbygge, och det är viktigt att du inte börjar bygga innan du har fått ett startbesked.
  • Byggnaden måste uppföras i närheten av bostadshuset. Enligt de byggregler som gäller ska dessa små byggnader uppföras i närheten av bostadshuset. Men vad innebär egentligen “omedelbar närhet” i det här fallet? Faktum är att det finns ett rättsfall som har blivit vägledande på detta område. I den aktuella domen slog man fast att ett avstånd på 31 meter inte räknas som omedelbar närhet till bostadshuset. Det tidigare prejudikatet var 75 meter men nu har alltså avståndet kortats ner genom den nya domen.
  • Boverkets byggregler måste följas. Ett attefallshus får byggas utan bygglov, men det betyder inte att du kan bortse från Boverkets byggregler (BBR). De krav som framgår av BBR måste fortfarande uppfyllas. Till exempel är det inte tillåtet att dra ut takfoten längre än 50 cm. Annars räknas den in i den totala byggnadsarean och byggnaden kommer då att överskrida de 30 kvadratmeter som är tillåtna.

Genom att vara medveten om detta kan du enklare undvika några av de vanligaste fallgroparna!