Brixo är en aktör på den svenska konsumentkreditmarknaden

Brixo AB är ett svenskt fintech-företag som utmanar det traditionsenliga banksystemet genom att erbjuda digitala kontokrediter till privatpersoner i Sverige. Företaget grundades 2014 och står under Finansinspektionens tillsyn. Företaget har fyra olika varumärken som erbjuder krediter på upp till 50 000 kronor.

Bolaget tillämpar ansvarsfull kreditgivning och använder avancerad teknologi för att säkerställa att endast personer med tillräcklig återbetalningsförmåga beviljas krediter. Företaget har även börjat erbjuda kreditskyddsförsäkringar till sina kunder i samarbete med internationella försäkringsbolag. Bolaget är verksamt på marknaden för högavkastande krediter och konkurrerar med konsumentkreditinstitut, mindre banker och kreditmarknadsbolag.

Läs mer om vilka typer av kredit som Brixo erbjuder

Det finns mycket att säga om denna långivare, så nedan kan du läsa mer om dem och deras verksamhet.

  • Vilka typer av krediter erbjuder Brixo? De erbjuder icke-säkerställda krediter till privatpersoner. De har fyra olika varumärken genom vilka de tillhandahåller sina krediter.
  • Hur stor är marknaden för icke-säkerställda konsumentkrediter i Sverige? Det bedöms uppgå till cirka 180 miljarder kronor.
  • Vilka segment finns på den svenska konsumentkreditmarknaden? Den svenska konsumentkreditmarknaden är indelad i tre huvudsakliga segment: högavkastande krediter, privatlånesegmentet och lågräntekrediter. Brixo är verksamt inom segmentet för högavkastande krediter.
  • Hur positionerar sig denna aktör jämfört med konkurrenterna på marknaden? Långivaren erbjuder både lågkostnads- och högkostnadskrediter och fokuserar på transparens i prissättning och avgifter. Deras produkter har fasta priser och nominell ränta beroende på produkt om 27,95 eller 42,48 %. Många konkurrenter har mindre transparenta prisstrukturer, dolda avgifter och erbjuder mindre lån med högre effektiva räntor.
  • Hur har företaget vuxit på marknaden under de senaste åren? De har vuxit genom förvärv av kreditportföljer och varumärken, inklusive Kontantfinans, Aasa Kredit, Euroloan, Mash, Friia samt portföljer från 4finance AB och Forex Bank AB. Dessa förvärv har bidragit till att stärka företagets position på den svenska konsumentkreditmarknaden.
  • Vilka är de vanligaste lånebeloppen hos Brixo? De vanligaste lånebeloppen är 5 000 kr och 10 000 kr. Många kunder som tar en kontokredit på 10 000 kr tar ut en lite mindre andel av beloppet från start och behåller resten av pengarna som en slags buffert vilken skyndsamt kan tas ut från Mina Sidor om behovet uppstår.