Enklare hantering med Ecotrans WooCommerce

Med ett enkelt plugin till WooCommerce går det att automatiskt överföra information till Ecotrans och på detta sätt underlätta administrationen kring logistiken i företaget. Kortfattat fungerar det på följande sätt:

  • Kunden beställer produkter i E-butiken
  • Ecotrans WooCommerce skickar informationen till Ecotrans
  • Fraktsedlar skapas i Unifaun

Varför välja Ecotrans WooCommerce?

Ecotrans WooCommerse väljs av företag som har WordPress och WooCommerce som underliggande system i sin E-handel. Detta för att förenkla administrationen och effektivisera tidsåtgången. För företag som idag hanterar fraktsedlar manuellt finns därmed mycket stor tidsbesparing att genomföra.

Kvalité och säkerhet

Ecotrans WooCommerce rekommenderas av logistikföretag som själva är kopplade till denna tjänst. Det är även godkänt av WordPress.org vilket innebär en kvalitetsstämpel gällande kompatibilitet och säkerhet. Därmed går det även att ladda hem direkt från det utbud av plugin som nås direkt via WP-installationen.

Nedladdning och installation

Nedladdning sker enklast direkt via installationen. Klicka på ”Plugin” och sök sedan upp det i plugin-katalogen. I inställningar ska sedan Pacsoft/Unifaun väljas samt användar-ID och lösenord noteras. Det är alltså samma lösenord som används vid inloggning på Unifauns tjänst.

För att starta interaktionen krävs även en API-nyckel. Det är en nyckel som automatiskt hämtar informationen från dina konton. Denna nyckel ka beställas via Unifauns kundtjänst och levereras via mail. Känns det för svårt kan företag hjälpa till med installationen. Börja alltid i ”testläge” för att vara säker på att allt fungerar som det ska innan hanteringen av fraktsedlarna sker på riktigt. Detta aktiveras i programmet vid Test Mode.

Automatisk eller manuell synkning

En del företag har nästan uteslutande automatisk koppling vilket innebär att all information alltid överförs till färdiga fraktsedlar. Andra väljer att överföra manuellt vid behov. I programmet går det att ställa in och ändra detta efterhand att behovet ändras.

Kombineras med många olika transportörer

Den information som Ecotrans WooCommerce samlar in skickas till Unifaun Online. Ett mycket stort logistikverktyg dit flera olika transportörer kan interageras. Det går därmed att interagera de transportörer som används och sedan välja vilken som ska användas till de olika ordrarna.

Avisering via SMS eller via Mail

Välj om kunden ska få SMS, mail – eller ingen notifiering alls – när produkterna är på väg. Detta är ett tillägg som kan aktiveras i programmet.