Kreditkort till företag

Kreditkort till företag

Att skaffa kreditkort till företag innebär att kortet ställs ut på företaget och att alla inköp som görs med kortet betalas av företaget. I övrigt fungerar kreditkort till företag i stort sett på samma sätt som ett vanligt kreditkort för privatpersoner. Dock kan det finnas vissa förmåner för kreditkort till företag, som till exempel räntefri kredit i upp till två månader, olika typer av försäkringar och/eller bonussystem. Detta kan skapa ett mervärde för företaget och dess anställda.

Vilket kreditkort till företag som är det mest fördelaktiga beror på flera faktorer, exempelvis hur stort företaget är och om man vänder sig till den lokala eller internationella marknaden. Det lönar sig att jämföra olika kreditkort för att hitta det som bäst passar den egna verksamheten. Vissa faktorer  kan väga tyngre än andra i valet av företagsbaserade kortlösningar. Beroende på hur man  använder sina kort kan därför vissa långivare framstå som ett rimligare alternativ än andra sådana. Jämför på sidor som www.crediwizz.com för en snabb bild.

Förmåner i samband med kreditkort till företag

  • En betydelsefull förmån är de olika typer av försäkringar för de anställda som medföljer vid anskaffande av företagskort. Det kan exempelvis handla om allrisk- eller reseförsäkringar. Ofta finns det även förmånliga tilläggsförsäkringar för företag med utökat skydd, t.ex. för de som reser mycket i tjänsten.
  • De flesta typer av företagskort medför också goda möjligheter för företaget att delbetala fakturan. Detta är för många företag en stor fördel då man kanske inte alltid har möjlighet att betala hela beloppet på en gång.
  • Kreditkort till företag ger också en god inblick i företagets ekonomi och underlättar för den ekonomiansvarige som enkelt kan överblicka företagets utgifter. Att få allt samlat på en faktura innebär mindre pappersarbete och administration.

Kreditkort till nystartade företag

För det nystartade företaget finns det ofta ett stort behov av att skaffa en praktisk och smart betalningslösning som passar både arbetsgivaren och arbetstagaren. Som nyföretagare vet man inte alltid hur framtiden kommer te sig och man kan behöva lite extra tid på sig för att utvärdera och se vilken lösning som passar företaget bäst.

Många kortutgivare som vänder sig till lite mindre företag kan erbjuda provperioder för företagare. På så sätt ges företaget en möjlighet att prova på olika alternativ och undersöka vilken lösning som passar företaget bäst istället för att binda upp sig direkt till en och samma bank för en längre period. Som med alla nystartade företag är det en fas då man behöver testa sig fram. För att spara tid och pengar är det allt som oftast en stor fördel om man så långt det är möjligt kan förenkla det administrativa arbetet. Kreditkort till företag med samlingsfaktura är den i särklass mest populära lösningen  för både mindre och medelstora företag.