Gör din konferens i Stockholm till en upplevelse

Förväntningarna på en lyckad konferens är idag större än någonsin tidigare. När du idag arrangerar konferens i Stockholm vill inte längre konferensdeltagarna vara passiva och lyssna på talare efter talare. Dagens konferensdeltagare vill gärna låta sig inspireras i en interaktiv miljö som bjuder in till såväl lärande som affärer. De vill få en upplevelse, och en lyckad konferens höjer inte bara deltagarnas engagemang utan tenderar även att ge ett mer effektivt och positivt resultat för såväl deltagarna som för dig som arrangör.

En konferens som bjuder på en upplevelse gör det enklare för deltagarna att verkligen förstå och minnas det önskade budskapet. Oavsett om du skapar en mindre eller större upplevelse som talar till deltagarnas sinnen, kan de enklare förstå och ta till sig ditt budskap. Det gör att konferensdeltagarna kommer minnas ditt budskap och ökar också sannolikheten för att deltagarna får en positiv bild av konferensen som helhet.

Gör din konferens i Stockholm till en upplevelse

Planering inför din konferens i Stockholm

Som du säkert känner till, är det mycket att stå i när man ska arrangera en traditionell konferens i Stockholm. När man dessutom ska göra konferensen till en upplevelse, har du som arrangör oändliga möjligheter att göra er nästa företagskonferens till någonting utöver det vanliga. I vanlig ordning krävs förstås en hel del planering, men i slutändan gäller det att se denna utmaning som en möjlighet snarare än som ett hinder.

Undersök gärna på förhand om konferensanläggningen har möjlighet att hjälpa dig marknadsföra din konferens och interagera med dina konferensdeltagare genom spännande meddelanden på sociala medier. Fundera ett tag på ordet “deltagare”, och fundera sedan på om det inte vore en bra idé att verkligen låta konferensdeltagarna delta på ett helt annat sätt än vad de är vana vid. Om du kan få dina deltagare att i högre utsträckning delta och dela med sig av dina tankar och åsikter är mycket vunnet.

Under själva konferensen kan du med fördel väva in enklare stretchövningar under längre sessioner, för att hålla deltagarnas kroppar och knoppar fräscha. Trötta konferensdeltagare har av naturliga skäl svårare att ta till sig budskap och positiva upplevelser än pigga och alerta deltagare.