Så var PPM-året 2016

Så var PPM-året 2016

Vid utgången av 2016 omfattades premiepensionssystemet (i folkmun kallat PPM) av 7,2 miljoner svenskar. Av dessa var 1,4 miljoner pensionärer och 5,8 miljoner pensionssparare. Tillsammans förvaltade dessa människor ett kapital som uppgick till 983,5 miljarder kronor. Den större delen av dessa pengar, 960 miljarder kronor, förvaltades i fondförsäkring medan blott 23,5 miljarder kronor förvaltades i traditionell försäkring.

För de cirka 22 000 pensionssparare vars pensionskapital förvaltades av Falcon Funds blev 2016 ett mindre bra år. På grund av misskötsel tvingades Pensionsmyndigheten påbörja ett arbete för att skydda de pensionssparare som omfattas av premiepensionssystemet. Detta är ett arbete som fortfarande pågår. För majoriteten av pensionärerna och pensionsspararna var dock 2016 ett bra år. Även om det alltid finns fonder som går sämre, var värdeutvecklingen på svenskarnas PPM-konton under året god.

Under året betalades 7,6 miljarder kronor i premiepension till de 1,4 miljoner pensionärerna. 38 miljarder kronor sattes in på pensionsspararnas PPM-konton i form av nya pensionsrätter. Värdeutvecklingen på de konton där kapitalet förvaltades i fondförsäkring var under förra året 10,6 procent.

Premiepensionen en viktig del av din totala pension

Den genomsnittliga åldern på pensionsspararna är 42 år, vilket innebär att man har haft ett intjänande till sin premiepension under större delen av arbetslivet. Prognosen för den typiske pensionsspararen är en premiepension som uppgår till 4 000 kronor per månad, förutsatt att personen i fråga väljer att gå i pension vid en ålder på 65 år. Väljer personen istället att gå i pension vid ett senare tillfälle kan premiepensionens storlek öka till 5 300 kronor per månad.

Premiepensionen kommer vara en viktig del av din framtida pension. Därför är det viktigt att försöka maximera den genom att åstadkomma en så god värdeutveckling som möjligt. Det blir allt mer vanligt att man som pensionssparare tar hjälp av en extern aktör när det gäller att förvalta sitt PPM-konto. Advisor är en professionell förvaltare som kan hjälpa dig med just förvaltningen av ditt premiepensionskonto. Som PPM-kund hos Advisor behöver du inte tänka på hur du ska placera dina PPM-pengar, utan de placerar kapitalet på ditt premiepensionskonto åt dig.