Profilvaror för bättre effekt

Sammansvetsa arbetslaget med arbetskläder från Profilfabriken. Skapa en tydlig bild av den gemenskap som finns inom firman eller fabriken genom att använda en klädkod som bärs av alla på arbetsplatsen. Ett företags profil är allmänhetens första och viktigaste uppfattning om en organisation och är den sammansvetsad mellan alla parter blir bilden skarpare och mer positiv. Människan känner sig säker i konformitet och den tryggheten går att finna hos Profilfabriken.

Profilkläder kan bidra till att:

  • Skapa ett intryck av gemenskap och auktoritet sett utifrån
  • Bidra till sammanhållningen mellan kollegorna på arbetsplatsen
  • Ge anställda och ambassadörer en känsla av tillhörighet

Profilkläder har tre väldigt viktiga funktioner för ett företag. För det första så förmedlar de en känsla av både auktoritet och trygghet hos alla gäster och klienter som kommer i kontakt med bolaget. När en kund bemöts av en arbetsgrupp som alla klär sig likartat känner denne person sig ofta trygg i deras händer. Den gemensamma klädkoden ger ett proffsigt intryck och får företaget att framstå som både erfaret och kunnigt. För att skapa tillit för företaget från sin redan tillgängliga kundkrets samt utomstående parter som ännu inte kommit i kontakt med organisationen är profilkläder ett viktigt verktyg.

Profilfabriken tillhandahåller arbetsuniform

För det andra så gynnar den gemensamma arbetsuniformen personerna som jobbar hos bolaget. Med hjälp av plagg som alla har samma tryck skapas en gemenskap som inte bara syns utåt men som också frambringar en känsla av sammanhållning mellan kollegorna. Oavsett var i produktionskedjan man befinner sig, om man är på stan och delar ut reklamartiklar, om man sitter på huvudkontoret och jobbar administrativt eller om man arbetare med produktionen på fabriken, så är man en del av helheten.

För det tredje så bidrar profilkläder från Profilfabriken till att de anställda hos företaget känner sig delaktiga i organisationen. Att bära en tröja eller hoodie med företagets varumärke på bröstet bidrar till en känsla av stolthet som man bär med sig när man bemöter kunder och klienter på arbetsplatsen. Man är en del av ett sammanhang, någonting som alla människor strävar efter att vara, och med ett så enkelt medel som en keps som bär företagets namn så får varje individ en tillhörighet.