Så återvinns gummi från däck

Genom att återvinna så mycket material som möjligt minimeras vår påverkan på miljön. Gummi från uttjänta, eller trasiga, däck kan exempelvis bli konstgräsplaner eller gummiasfalt.

På grund av att bilarnas däck utsätts för extrem påfrestning innebär det att många byter däck efter en eller två säsonger. Det innebär miljoner av däck varje år som inte längre kommer att användas. Däck vars gummi relativt lätt kan återvinnas. Detta mycket tack vare gummits struktur och däckens uppbyggnad.

Återvinning av gummi – eller energiutvinning

Ett av de största återvinningsföretagen i Sverige anger statistik på hur svenska däck hanteras. När däcken kommer till deras anläggning sorteras de ut utifrån hur de bäst kan återvinnas.

Den största delen, 59 %, går till energiutvinning. Gummit klipps ner i olika stora delar beroende på vad det förväntas användas till. Detta med allt från någon millimeter upp till 350 mm per bit. De större bitarna kan användas till energiutvinning. Det är däremot viktigt att det enbart används i anläggningar där gummi kan eldas.

Den näst största delen, 34 %, går till materialåtervinning. Gummi kan exempelvis bli gummigranulat och textilier. Gummigranulat används sedan till att exempelvis skapa konstgräsmattor, gummiasfalt och andra produkter där gummit är grunden. Inom återvinning är just gummigranulat det vanligaste (65 %) och det är från detta material som många andra produkter kan skapas.

En mindre del (5 %) går till materialersättning. Det kan därmed användas till exempelvis insynsskydd, paddock och olika slags konstruktionsmaterial. Enbart någon procentenhet av alla däck går till export eller återvinning via regummering.

Var rädd om däcken

Genom att ta hand om sina däck får de längre livslängd vilket både är bra för miljön och plånboken.

  • Förvara svalt och mörkt
    De säsongsdäck som inte används för tillfället bör förvaras svalt och mörkt. På så vis påverkas de minst av solljus och väder.
  • Lufttryck
    Kontrollera att däcken har det lufttryck som anges som standard. Med för högt, eller lågt, lufttryck kommer gummit att slitas ojämnt och därmed kommer däcken få kortare livslängd. Dessutom ökar förbrukningen av drivmedel.
  • Däckhotell
    Genom att välja däckhotell ges både säker förvaring, tvättning och montering av däcken när det är säsong. En smidig lösning som även gör att de tas hand om på ett korrekt sätt.