Vad är en persona och hur skapas en?

Marknadsföring är viktigt men vad som är ännu viktigare är att den passar för den tänkta målgruppen. Det är inte en helt enkel uppgift men för att få lite hjälp på traven går det att använda sig av en så kallad persona. En sådan är en slags fiktiv karaktär som representerar hela eller delar av en målgrupp och bör bland annat ha ett namn, angiven ålder, en jobbtitel samt relationsstatus.

Vad är en persona?

En persona är en slags fiktiv person som skapas i marknadsföringssyfte. Personen kan motsvara den ”perfekta kunden” i en viss målgrupp och det går att skapa olika karaktärer om det finns flera målgrupper.

Vad kan då en persona göra för skillnad? En av dom största fördelarna är att kommunikationen med potentiella kunder / köpare kan bli bättre när det finns något konkret att utgå från. Det kan verka löjligt att ”prata” med en påhittad karaktär men det kan faktiskt göra skillnad. Bra att veta är att det finns två olika typer – buyer personas och user personas. Skillnaden är att den ena är en köpare och den andra en användare. Ett enkelt exempel på detta är föräldrar som köper produkter till sina barn. Föräldern är köparen och barnet är användaren och det finns anledning att skilja på dessa för att arbetet ska bli effektivt.

Så skapas en

Att skapa en karaktär kräver en del jobb – inte minst i form av ett noggrant utfört grundarbete, som innefattar research och analyser. Det gäller alltså att ta vara på den information som finns om befintliga kunder, vilken kan fås genom bland annat undersökningar, intervjuer och data från till exempel Googe Ads.

När all information är samlad är det dags att skapa en persona och några av dom viktigaste punkterna, som kan kännas helt irrelevanta, är följande:

  • Namn
  • Ålder
  • Kön
  • Relationsstatus
  • Arbete
  • Inkomst

Detta är grundläggande information om en persona, som sedan kan byggas ut lite i taget, punkt efter punkt. Vad har, låt säga ”Anna”, för utbildning, vilket ansvar och roll har hon i sitt arbete, vilka karaktärsdrag har hon och så vidare. Tanken är att ”Anna” ska likna en helt vanlig person så mycket som möjligt, även om hon i själva verket inte är verklig. Dock bör hon behandlas som verklig för att konceptet ska fungera bra.