Vanliga frågor kring uthyrning av fysioterapeut

Det finns många frågor som kan uppstå när man diskuterar det här med uthyrning av fysioterapeut. Den som frågar får svar, som det så fint heter. Här kommer vi därför besvara några av de vanligaste frågorna som vi ofta får kring detta fenomen!

Vanliga frågor kring uthyrning av fysioterapeut:

  • Vad kostar det att hyra fysioterapeuter via ett bemanningsföretag? Kostnaden för att hyra in en fysioterapeut varierar såklart beroende på vilket bemanningsföretag du väljer att anlita. Även den aktuella konsultens utbildningsnivå samt var i landet ni som uppdragsgivare är belägna är faktorer som påverkar kostnadsbilden. För att få ett rakt svar på frågan rekommenderar vi därför dig att kontakta ett bemanningsföretag som hyr ut fysioterapeuter och arbetsterapeuter.
  • Vilka uppdragsgivare väljer att hyra in fysioterapeuter från bemanningsföretag? Några exempel på de uppdragsgivare som anlitar företag av detta slag är vårdgivare inom äldre- och handikappomsorg, rehab, primärvårdsrehab och kommunal hemsjukvård. Uppdragsgivarna kan med andra ord vara verksamma antingen i kommunal eller regional regi, eller inom den privata sektorn för den delen.
  • Hur vet jag att den person som hyrs in är den rätta för jobbet? De flesta bemanningsföretag som arbetar med uthyrning av fysioterapeuter kvalitetssäkrar dina konsulter. De olika konsulterna kontrolleras vanligtvis även mot Socialstyrelsen, IVO och andra instanser. Dessutom tar bemanningsföretaget som regel in en kopia på konsultens legitimation och ID-handling. Ytterligare ett led i kvalitetssäkringen går ut på att kontakta konsultens referenser.

Fördelarna med uthyrning av fysioterapeut för dig som uppdragsgivare

Har du ett behov av fysioterapeuter och är intresserad av det här med uthyrning av fysioterapeut? Det kan finnas flera anledningar till att ditt personalbehov plötsligt är större än i vanliga fall. Det kan till exempel röra sig om demografiska variationer, att du vill fylla en viss roll eller att efterfrågan på fysioterapi har ökat av andra skäl. Oavsett anledning kan ett bemanningsföretag hjälpa dig och din verksamhet att tillsätta de vakanta tjänsterna.

Fördelarna med att anlita ett företag som tillhandahåller uthyrning av fysioterapeuter inkluderar att du:

  • Får tillgång till en större talangbank
  • Kan bemanna upp efter ett föränderligt behov
  • Har möjlighet att hyra fysioterapeuter i alla landets olika delar