Kan man utföra ett partiellt stambyte och hur går det till?

Rör, avlopp och ledningar behöver ibland bytas ut. De belastas nämligen ganska hårt av daglig användning under många års tid. Därför är det fullt logiskt att det till slut blir dags att byta ut stammarna. Detta kallas för ett stambyte och vanligtvis utförs ett komplett sådant där alla ledningar, rör och avlopp byts ut. Ibland kan man dock även utföra ett partiellt byte av stammarna.

Vad som då sker är att man inte byter ut hela systemet och avloppet på en och samma gång. Detta är annars kutym att göra när det kommer till denna slags underhållsåtgärd. Men vid ett partiellt stambyte byts istället delar av avloppssystemet ut i flera etapper. Även här byts alltså alla ledningar och rör ut men det görs inte på en och samma gång utan istället pö om pö. Hela arbetet görs med andra ord inte på en gång utan det delas istället upp.

Så går ett partiellt stambyte till

Vid ett partiellt stambyte byts alltså stammarna ut helt och hållet, med skillnaden att detta inte görs med alla stammar på en gång. Detta sätt att arbeta med underhållet kan vara fördelaktigt för de boende i fastigheten. Detta då alla boenden inte påverkas hela tiden av den pågående processen med att byta ut rörsystemet.

Ett partiellt byte av stammarna har bland annat följande konsekvenser:

  • Arbetet sker pö om pö. Som vi redan har beskrivit görs inte hela bytet av stammarna på en och samma gång. Bytet delas istället upp på flera etapper och görs därmed pö om pö under projektets gång. Detta har vissa fördelar för de boende i fastigheten men medför även vissa komplikationer för det företag som utför åtgärden.
  • Ett stambyte påverkar vanligtvis lägenheten under. När ett byte av stammarna sker i en viss lägenhet påverkas i regel den lägenhet som är placerad under denna av åtgärden. Detta har att göra med att de olika ledningarna och avloppsrören i regel är sammankopplade. Därför blir det ett komplicerat pusslande för den entreprenör som utför ett partiellt byte av stammarna.
  • Ett partiellt byte av stammarna kan vara krävande men har sina fördelar. Det finns förstås för- och nackdelar med att utföra ett stambyte på detta sätt. Konsultera därför en kompetent rörmokare om du är intresserad av att veta mer!