Vikten av att gå en truckutbildning innan man kör gaffeltruck

Ljudet av gaffeltruckar som kör runt och transporterar laster från en punkt till en annan är ett välbekant ljud i lagerlokaler, på byggarbetsplatser och i många andra industrimiljöer. Även om dessa maskiner är oerhört användbara kan de vara farliga om de inte används på rätt sätt. Därför är det viktigt att gå en truckutbildning innan man börjar köra gaffeltruck. Detta för att säkerställa säkerheten på arbetsplatsen. Läs vidare så berättar vi mer!

4 viktiga fördelar med en truckutbildning sett ur arbetsgivarens perspektiv

Det finns många fördelar med att utbilda truckförare om man ser på saken ur arbetsgivarens perspektiv:

  • Ökad säkerhet på arbetsplatsen. En truckförare som har gått en bra truckutbildning orsakar vanligtvis färre olyckor. Detta beror på att personen ifråga sannolikt är mindre benägen att göra fel. Därmed minskas risken för olyckor. För i samband med utbildningen lär man sig att förstå hur maskinen fungerar, vilka begränsningar den har och hur man ska agera i oväntade situationer.
  • Ökad medvetenhet om faror. Certifierade truckförare är också utbildade i att känna igen potentiella faror på arbetsplatsen. Detta oavsett om det rör sig om en instabil last eller ett halt galv. Denna medvetenhet om potentiella faror underlättar när det kommer till att förhindra olyckor innan dessa inträffar.
  • Färre driftstopp. När vi ändå pratar om olyckor kan det också vara värt att nämna vikten av ett minskat antal driftstopp. Olyckor kan nämligen stoppa verksamheten helt och hållet, ibland till och med under längre perioder. Så genom att minska risken för olyckor med hjälp av rätt utbildning kan man som arbetsgivare säkerställa en mer konsekvent verksamhet.
  • Ökad operativ effektivitet. Det finns även andra fördelar med att låta blivande truckförare gå en gedigen truckutbildning innan dessa sätts i arbete. Till exempel kommer en truckförare som har gått en sådan utbildning kunna använda sin truck på ett skickligare och mer effektivt sätt. Detta leder till smidigare arbetsflöden, minskat slitage på truckarna och ett snabbare utförande av arbetsuppgifterna.

Därför bör detta egentligen inte vara särskilt mycket att fundera över om man har aspirerande truckförare som saknar denna utbildning.