Äldre saknar ofta aktuell HLR-utbildning

Äldre saknar ofta aktuell HLR-utbildning

Trots att äldre människor utgör den kategori som med störst sannolikhet behöver hjärt-lungräddning (HLR) är de samtidigt den grupp som troligast saknar HLR-utbildning, visar ny forskning. Detta kan leda till att liv går förlorade, för när en person kollapsar i hemmet vid 65 års ålder och deras 62-åriga partner inte vet hur man utför HLR behöver man invänta ambulans och den kan anlända för sent. Bor man i en stad som Stockholm, Malmö, Göteborg eller Norrköping kanske detta inte är ett lika allvarligt bekymmer då ambulans kommer betydligt fortfarande men desto snabbare en person kan få hjälp desto större är chansen att man överlever utan ytterligare komplikationer.

Genom att få korrekt utförd hjärt-lungräddning från en annan person mer än fördubblas möjligheten till överlevnad för en person som har drabbats av hjärtstillestånd. Tyvärr får mindre än en tredjedel av alla individer som drabbas av detta tillstånd hjärt-lungräddning av en person som befinner sig i närheten. Forskare vid University of Pennsylvania i Philadelphia har gjort en nationell undersökning med 9 000 deltagande amerikanska vuxna. Deltagarna har i undersökningen fått frågan om de har fått HLR-utbildning.

HLR-utbildning vanligare bland akademiker

Blott 18 procent svarade att de har genomgått en aktuell HLR-utbildning, medan 65 procent av de tillfrågade svarade att de tidigare utbildats i HLR. Ju äldre en deltagare i studien var, desto mindre sannolikt var det att han eller hon hade genomgått en aktuell HLR-utbildning, eller överhuvudtaget hade lärt sig hjärt-lungräddning. Personer med en akademisk utbildning var överrepresenterade bland de individer som besatt aktuella kunskaper i HLR. Tre gånger så många akademiker som icke-akademiker hade genomgått en aktuell HLR-utbildning. Såväl en lägre utbildningsnivå som en lägre inkomst var faktorer som kunde kopplas till en avsaknad av kunskaper i hjärt-lungräddning.

Vanligtvis certifieras man i HLR genom att genomgå en HLR-utbildning arrangerad av en organisation som Röda Korset, men det finns även privata aktörer som arrangerar kurser i hjärt-lungräddning. Att bli certifierad i HLR kan ibland vara tidsödande och kostsamt. Dock är någonting bättre än inget, vilket gör att all slags HLR-utbildning du har möjlighet att genomgå är positiv.

För att få fler äldre människor att lära sig hjärt-lungräddning tror de amerikanska forskarna att det är viktigt att vara innovativ. Det finns många platser där man kan lära allmänheten HLR, vilket kan vara ett alternativ till att be allmänheten hitta ett sätt att lära sig metoden.

Det finns idag HLR-utbildningar i flertalet städer, inte bara Stockholm, Göteborg och Malmö utan även i mindre städer hitta man HLR-kurser.