Näringslivets utveckling i världen

Världen är i konstant förändring. Så som vårt samhälle ser ut idag såg det knappast ut för 200 år sedan, inte ens för 20 år sedan. Förändringar sker ständigt och man får känslan av att de sker allt snabbare. Barn som föds 2017 har en annan uppväxt än de som föddes 2007. Utveckling sker snabbare än vad jorden snurrar och alla delar av vårt samhälle påverkas, inte minst näringslivet i hamnregioner som Göteborg.

Globaliseringen och näringslivet

Näringslivet har påverkats enormt av globaliseringen. På bara de senaste tio åren har tullnivåerna halverats och den privata företagsverksamheten har en mycket stor roll i vår värld. Näringslivet växer ständigt, tillsammans med befolkningsmängden på jorden. Och det är ett måste: Med fler människor och nya demografiska strukturer i olika länder kommer behoven i hela världen blir större. Men det är något som näringslivet klarar av. På 30 år har antalen jobb ökat med 1,5 miljarder och ökningen fortsätter.

Tack vare satsningarna på välfärden i olika länder får vi inte bara en större folkmängd, utan även en som har utbildning och sociala skyddsnät. Med utbildning kommer utveckling inom näringslivet som i sin tur påverkar utveckling i alla andra delar av samhället.

Framtiden ser ljus ut

Världen är i förändring och näringslivet förändras med den. Allting tyder på att utvecklingen går i rätt riktning och tack vare förändringarna kan vi vara optimister om framtiden. Näringslivet fortsätter växa och ekonomierna blir starkare, trots att vi ibland upplever ekonomiska kriser. Men överlag går vi mot en bättre framtid där fler och fler länder kan vara med i konkurrensen på världsmarknaden.