Dysor för tung industri

PNR Nordic AB startade 2009 och levererar olika tjänster om metallindustri samt papper och massa-industrin. PNR Nordic representerar dystillverkaren PNR Italia SRL i Norden och Baltikum. Hos PNR Nordic återfinns alla typer av dysor för industriella applikationer inom många områden. Sverige har en god ställning inom metallindustrin i världen och PNR:s dysor har ett gott rykte i hela världen. Bolaget grundades i Milano 1968 med att tillverka komponenter för brandbekämpning och har därefter utvecklat sitt sortiment till en rad olika industriella dysor.

PNR Nordic AB startade 2009 och är ett säljbolag som representerar dystillverkaren PNR Italia Srl i Norden och Baltikum. PNR är en stor global aktör och arbetar med många olika företag i Sverige, samt har även kunder i grannländerna Norge, Danmark, Finland och i Baltikum. Deras hemsida finns här: https://www.pnrnordic.se/.

Exempel på olika typer av dysor för industriella applikationer

  • Livsmedelsindustrin
  • Dysor för metallindustrin
  • Takrengöringsdysor
  • Stål och metallindustrin
  • Dysor för brandbekämpning
  • Dysor för bryggeri
  • Befuktningssystem inom jordbruk

Munstycken vid tillverkningsprojekt

En dysa är vad man i folkmun också kallar munstycke. Ett mekaniskt konstruerat don för att kontrollera en fluids flöde när den lämnar en stängd kammare ut till ett angränsande medium av något slag. Normalt sätt är dysan utformad som ett rör och den har en varierande storlek och diameter. Dysan används inom industrin för att kontrollera hastighet, riktning eller trycket på det gas eller vätskeflöde som strömmar genom dysan. Dysorna kommer i tre olika typer; konvergenta, divergenta samt konvergent-divergenta. Den konvergenta dysan smalnar av utmed flöden medan den divergenta tvärtemot breddas längs flödet. Mixen, alltså konvergent-divergent, betyder att dysan smalnar av till en början för att sedan breddas ut igen.

PNR har sedan starten i Sverige 2009 expanderat och har sitt huvudsäte i Gustavsberg på Värmdö utanför Stockholm. Idag är PNR Nordic ett välrenommerat bolag som kan ta fram skräddarsydda dysor till en mängd olika branscher och verksamhetsområden. Hos PNR Nordic återfinns alla typer av dysor för industriella applikationer inom många områden. PNR strävar alltid efter att ligga i framkant och ha det senaste vad det gäller dyssystem och att dessa ska leva upp till de höga kraven om marknaden ställer idag. På huvudkontorets laboratorium i Italien sker framställningen av de senaste modellerna och funktionerna som sedan transporteras till Sverige för att säljas på den svenska marknaden.