Tips och råd för bodelning vid separation

Varje år löses tusentals äktenskap samboförhållanden upp och då behöver en så kallad bodelning göras – boet delas upp. Alla gemensamma tillgångar ska fördelas på dom två personer det gäller och för vissa är det enkelt att komma överens på egen hand och för andra inte.

Se över tillgångarna

Det första man behöver göra inför en bodelning är såklart att se över vad det är som ska delas på. Allt man äger gemensamt ska delas upp – något som kan vara både enkelt och svårt. Här kan det dock skilja sig beroende på om man är gifta och har ett äktenskap eller om man ingår i ett samboförhållande.

”Allt mitt är ditt” är ett uttryck som ofta används bland gifta och det är till viss del sant. Har man däremot listat något speciellt i äktenskapsförordet som man vill ha ensamrätt till så är det det som gäller. I ett samboförhållande räknas allt man köpt tillsammans – det man ägt sedan innan är alltså fortfarande automatiskt sitt eget.

Tips och råd för bodelning vid separation

Att komma överens vid bodelning

Det allra bästa och enklaste sättet vid en bodelning är att själva komma överens om hur tillgångarna ska delas upp. Kanske känner den ena parten särskilt starkt för någon viss sak som den andra inte har några band till.

Då blir det naturligt att dela på det sättet, att ”jag tar det här så kan du ta det där”. Svårare blir det när man inte kommer överens och båda parter har siktat in sig på samma saker. En lösning då kan vara att sälja sådana saker, och att man istället delar på pengarna.

Komma överens – gör såhär:

  • Se över samtliga tillgångar (även eventuella skulder)
  • Skriv varsin lista intressanta tillgångar
  • Kompromissa!

Ta hjälp från en jurist

Det finns som sagt dom par som har svårt att komma överens när en bodelning ska genomföras. Att den ena tycker sig ha rätten till mer än den andra är inte ovanligt och det kan såklart vara svårt att skiljas från vissa gemensamma tillgångar.

I dessa fall, där man inte tillsammans kan komma överens om uppdelningen, är det viktigt att ta hjälp. Det kan man få från till exempel en jurist och här kan det vara smart att anlita någon som erbjuder ett fast pris. Se också till att båda parter känner förtroende för juristen, då en bodelning är ett högst privat och ofta jobbigt ärende.