Ett cykelställ med ramlås främjar cyklandet i lokalsamhället

Det är både roligt och spännande samt äventyrligt att cykla istället för att åka bil. Utöver att cykeln är ett utmärkt transportmedel att ta sig fram på är det också givande att cykla. Du kan ju själv tänka tillbaka på hur fri du kände dig när du cyklade som barn. Denna känsla kan du känna på nytt som vuxen genom att cykla omkring i ditt lokalsamhälle. Men för att främja ett ökat cyklande behövs fler cykelställ med ramlås eller andra låsanordningar i samhället. Läs vidare så förklarar vi vilka fördelar dessa skulle kunna föra med sig!

7 fördelar med att tillhandahålla cykelställ med ramlås i offentligheten

Det finns många goda skäl för såväl offentliga verksamheter som företag att tillhandahålla cykelställ med ramlås för en säker cykelparkering. Detta i anslutning till sina verksamheter. Några exempel på fördelarna med att öka möjligheterna till parkering av cyklar i offentligheten är att:

  1. Cykling är ett prisvärt och självständigt transportmedel för personer som annars kan ha begränsade möjligheter att ta sig runt i samhället.
  2. Cykeln är ett färdmedel som gör det möjligt för många grupper i samhället att bli mer rörliga i lokalsamhället. Detta gäller bland annat personer med lägre inkomst, pensionärer, arbetslösa personer samt minderåriga.
  3. Genom att tillhandahålla cykelställ med ramlås i offentligheten främjas cyklandet på ett helt nytt sätt. Detta gör det möjligt för cyklister att våga ta med sig cykeln på fler ställen utan att behöva lämna den olåst eller låsa den på andra sätt.
  4. Om fler personer cyklar och går istället för att ta bilen ökas de gemensamma ytorna där sociala interaktioner kan uppstå. Detta ger en ökad känsla av samhörighet till lokalsamhället och kan ha positiva effekter för det mentala välbefinnandet.
  5. Ett ökat cyklande i ett visst område innebär en minskad förekomst av bilar i området. Detta ger i sin tur en tryggare situation i trafiken där barn kan färdas och vistas på ett säkrare sätt.
  6. När personer går eller cyklar istället för att köra bil är de generellt sett mer benägna att stödja den lokala näringen.
  7. Cykeln är ett transportmedel som inte genererar några avgaser och som även minskar användningen av fossila bränslen.