För- och nackdelar med att outsourca

Att outsourca kommer med en rad olika för- och nackdelar. För företaget med växtvärk eller tillfälliga försäljningstoppar kan det vara precis rätt sak att göra. För andra kanske det är mer lämpligt att rekrytera på traditionellt sätt för tillfället. I den här texten kan du läsa mer om för- och nackdelarna.

Fördelar med att outsourca

 • Det kan öka vinsterna.
  Att outsourca kundtjänst är vanligt eftersom det kan öka vinsterna. Det är en av de starkaste orsakerna till att många väljer det framför att rekrytera på traditionellt vis. Arbetskostnaderna kan helt enkelt bli bra mycket lägre, när arbetet sköts av personer i länder med lägre löner generellt.

 • Fokusera på kärnverksamheten.
  Att leja ut arbetet externt är ett sätt att fokusera på kärnverksamheten mer. Det är på samma sätt som att många ledare för nya bolag ofta väljer att outsourca HR – helt enkelt eftersom denne då kan spendera tid på kärnuppgifter som gagnar företaget mer.

 • Jobb i utvecklingsländer.
  Om det är en fördel eller inte finns det olika åsikter om. Många försvarar outsourcing med argumentet att personer i utvecklingsländer får jobb, som de kan vara i stort behov av. Samtidigt är det en missad möjlighet för den lokala arbetsmarknaden.

Nackdelar med att outsourca

 • Missad möjlighet för den lokala arbetsmarknaden.
  En del menar att outsourcing kan vara negativt eftersom den lokala arbetsmarknaden tappar möjligheter – som nämnt ovan.

 • Rykte och förtroende.
  En del kunder kan ha mindre förtroende för ett företag som outsourcar mycket – det blir helt enkelt svårare att förstå verksamheten. Ett svenskt företag som outsourcar tillverkningen till exempelvis Indien, som i sin tur lejer delar av verksamheten till exempelvis Bangladesh, kan upplevas som rörigt av många kunder. Dessutom blir det svårare att kontrollera att verksamheten verkligen sker på ett hållbart sätt. När det handlar om att outsourca kundtjänst till exempel, är det här kanske inte riktigt en faktor.

 • Andra arbetsförhållanden och miljökrav.
  Den här punkten hör ihop med den ovan. Visst kan företag anstränga sig för att se till att exempelvis tillverkningen av deras produkter sker enligt förhållanden som vi i Västvärlden anser vara goda – men det blir svårare. I många delar av till exempel Sydostasien råder generellt en annan syn på vad goda arbetsförhållanden är, när man jämför med Sverige. Även synen på miljö och utsläpp kan skilja sig åt mellan olika delar av världen.