Exempel på ritningar inom bygglovsritningar

Exempel på ritningar inom bygglovsritningar

Bygglovsritningar är ett samlingsnamn för de ritningar som behöver skickas in vid en bygglovsansökan. Hur många olika ritningar, och dess omfattning, varierar beroende på vad som ska byggas och var detta ska ske.

Vilka bygglovsritningar krävs?

Det finns primärt två vägar för att kontrollera vilka bygglovsritningar som krävs vid en bygglovsansökan.

  1. Kommunen

Kontakta kommunen och be att bli kopplad till enheten för bygglov. Direktnummer brukar även finnas tillgängligt på kommunernas hemsida. Handläggarna kan, utifrån gällande projekt, berätta vilka olika ritningar som krävs för att bygglovsansökan ska kunna hanteras.

  1. Byggkonsult

Är det ett större projekt är chansen stor att en byggkonsult är inkopplad. De är väl insatta i vilka ritningar som krävs. De kan även ha kontakt med kommunen för att ta reda på mer information kring byggprojektet. Konsulter anlitas främst av företag men kan även anlitas av privatpersoner vid större projekt.

Exempel på bygglovsritningar

  • Situationsplan

Situationsplan är en överblick över fastigheten och dess omnejd. Planen ser ut som en karta i fågelperspektiv. Därmed visar situationsplanen exakt var byggnationen kommer att placeras och detta i förhållande till andra byggnader och fastigheter.

  • Planritnig

En ritning som visar byggnaden direkt uppifrån. Det går att se hur fastigheten är indelad i olika rum och var dörrar och fönster är placerade. Är det flera våningar i fastigheten kommer en planritning att behöva visas för varje våning. Det krävs även att de olika rummen är uppmarkerade utifrån dess användning. Med andra ord exempelvis kök, sovrum osv.

  • Fasadritning

Fasadritningen visar fastigheten utifrån. Därmed går det att se fasadens material och färg men även var fönster och dörrar kommer att sitta. Det är bland annat fasadritningen som visar på om fastigheten kommer att ”smälta in” i omgivningen eller inte. Ska byggnation ske inom detaljplanerat område finns generellt detta krav. Det är kommunens bygglovshandläggare som då ska avgöra hur avvikande byggnationen får vara mot närliggande byggnader.

  • Sektionsritningar

Även sektionsritning ses från sidan av fastigheten (likt fasadritningen). Men denna gång visas fastigheten i genomskärning. Därmed visas exempelvis golvet, bjälklag, skorstenar och väggar.

Om fel dokument skickas in

Skickas felaktiga, eller icke fullständiga, bygglovsritningar in kommer kommunen att efterfråga kompletteringar. Tar handläggningen längre tid än beräknat på grund av detta kan en extra avgift uppstå. Dessutom kan aldrig arbetet påbörjas förrän bygglovet är godkänt. Felaktiga bygglovsritningar kan därmed innebära förskjuten byggstart.