Hur många assistansföretag finns det i Blekinge?

Beroende på vilken sökfunktion som används på nätet visas något olika antal gällande hur många assistansföretag det finns i Blekinge. Delvis beror det på hur mätningen sker.

Stor jämförelsetjänst

En av de största jämförelsetjänsterna, gällande assistansföretag, anger att det finns 19 privata assistansföretag i Blekinge. De mäter däremot enbart de företag som har minst 100 kunder. Detta oavsett om de har kontor i Blekinge eller inte. Enda kravet är att ska ha kunder i Blekinge. Samma sida anger att 66 % av alla brukare i Blekingen väljer att få assistansen från ett privat bolag. På andra plats kommer kommunen som anordnare med 29 %.

Mindre jämförelsesida

Det finns ett flertal jämförelsesidor på internet som presenterar assistansbolag över hela Sverige. En av de mindre presenterar 7 assistansföretag inom området. Det är alltså betydligt färre än ovan. Av dessa två bör den större jämförelsesidan kunna anses vara mer trovärdig.

Hitta hittar assistansföretag i Blekinge

Hitta.se listar företag utifrån vilken verksamhet som företagen själva anger i deras profil. När tjänsten används för att hitta assistansföretag visas att 76 företag finns inom området.

Google Maps

Google Maps presenterar ca 25 assistansföretag. Detta både med adress och en punkt på en karta som visar var de är belägna. En ligger i Gävle och en i Göteborg. Uppenbarligen listar Google företag som har kontor i andra städer men som erbjuder tjänster i Blekinge.

Hur många får assistans?

Från statistik från Försäkringskassan (januari 2019) var det 201 personer i Blekingen som hade personlig assistans. Däremot är detta enbart de som behöver mer än 20 timmar per vecka. I annat fall är det kommunen som är ansvarig.

Varför så stor skillnad?

Det kan finnas olika orsaker till de stora skillnaderna.

  • Inom Blekinge eller även utanför
    Det är skillnad på att ha kontor i Blekinge, erbjuda tjänster där eller att verkligen ha kunder där. Oavsett så går det att säga att företaget är aktivt i Blekinge men det blir stor skillnad i antalet beroende på hur det räknas.
  • Begränsningar
    På Hitta presenteras inte bara assistansföretag utan även företag inom daglig verksamhet. Med andra ord både kommunala och privata aktörer som hjälper till med en meningsfull vardag. Men det är skillnad på dessa och de assistansföretag som kan väljas som assistansanordnare.