Jobba med personlig assistans

Brukarkooperativ och företag som sysslar med personlig assistans behöver ständigt arbetskraft. För att jobba med det är tidigare utbildning sällan något krav, men ibland kan viss kortare utbildning krävas i ett inledande syfte, för att kunna handskas med utrustning eller med brukaren i fråga. Att jobba inom personlig assistans kan vara spännande och roligt – men också utmanande.

Bör vara lyhörd

En viktig egenskap hos den som är personlig assistent är lyhördheten. Många brukare saknar förmågan att på ett bra sätt uttrycka sig i tal och skrift, vilket kräver en känsla för att veta vad brukaren vill ha eller eftersöker. Att kunna tillgodose brukarens behov är precis det som jobbet går ut på – utan lyhördheten är det svårt. Med det sagt är det inte alla brukare som har ett handikapp som gör att denne har svårt att uttrycka sig. En del kan ha rent fysiska handikapp, eller psykiska åkommor som inte nämnvärt påverkar förmågan att göra sig förstådd. Vilka åkommor brukaren har, och vad han eller hon behöver hjälp med, varierar kraftigt.

Inget jobb är det andra likt

Således är det ena jobbet sällan det andra likt inom personlig assistans. Hos en brukare kan du få hjälpa till med tunga lyft och att gå till mataffären, medan andra mer behöver någon att samtala med i vardagen. I och med att jobben är så pass olika, är det viktigt att brukare och personlig assistent träffas innan något längre arbete påbörjas eller skrivs på.

Stort värde sätts vid personkemin

Inom personlig assistans är personkemin mycket viktig. I jobbannonser läggs det som regel betydligt större fokus på detta än på vilken tidigare erfarenhet eller utbildning man har. Du som vill jobba inom personlig assistans, men inte klaffar bra med den brukare du träffar, behöver sålunda inte hänga läpp. Uttrycket personkemi vore inte värt sitt namn om det skulle klaffa mellan alla.

Körkort

En merit som många gärna ser att man har är körkort. Det kan handla om att brukaren behöver praktisk hjälp i vardagen som kräver detta. Om du inte har körkort kan du säkerligen hitta en lämplig anställning ändå, men urvalet är lite lägre. Som ovan nämnt är dock personkemin det viktigaste.