Outsourcing – spara och öka vinsten

Outsourcing är inget nytt fenomen och har länge används av både privata företag och statliga myndigheter och undersökningar visar att många inköpare tror att fenomenet kommer att öka ännu mer. En orsak till ökningen är att den nya tekniken med internet och molntjänster ständigt utvecklas och det blir allt enklare att kommunicera över hela världen.

Vad är outsourcing? 

Termen outsourcing kommer från engelskan och betyder att ett företag lägger ut en del av produktionen eller annan verksamhet till ett annat företag, ofta i ett annat land, för att underlätta sin verksamhet. Tanken är att man ska kunna koncentrera sig på sin kärnverksamhet för att kunna växa och att någon annan har en specialkompetens som man kan utnyttja och på så sätt bli mer effektiv. Några exempel på tjänster som kan outsourcas är administration, transport eller olika IT-tjänster. Det kan också röra sig om enklare uppgifter som att sköta rumsbokningar åt hotell.

Besparingar och ökad vinst 

En viktig faktor som driver företag att outsourca är att det kan vara ett sätt att bli mer kostnadseffektiv; man kan reducera kostnader och öka flexibiliteten eftersom man inte internt behöver alla typer av kompetenser. Det här kan bland många företag och organisationer vara ett av de största incitamenten att välja outsourcing.

Outsourcingföretaget har expertkompetens inom ett område som de med största sannolikhet kan sköta effektivare än uppdragsgivaren, på så sätt kan företagets kostnader minska och konkurrenskraften på marknaden öka och därmed också vinsten.

Vilka länder är bäst för outsourcing? 

En majoritet av uppdragsgivarna samarbetar med företaget från Indien, Filipinerna och Indonesien. Till skillnad från vad man kanske först tror så är det inte så svårt att outsourca till dessa länder. Internetuppkopplingen har drastiskt förbättras de senaste åren och telefonnäten byggs ständigt ut för att locka till sig fler företag som ägnar sig åt outsourcing. Det finns det manga högutbildade specialister i Asien som kan utföra olika typer av arbetsuppgifterna både snabbt och till en mycket rimlig kostnad.

Finns det några nackdelar? 

Som uppdragsgivare kan du hamna i beroendeställning till outsourcing-företaget i vissa situationer. Ibland respekteras inte deadlines vilket kan bli problematiskt om du inte kan färdigställa arbetet innan du har fått den andra delen. Du kan heller inte vara säker på kvalitén och eftersom det är ditt företags namn som står bakom produkten eller tjänsten så kan det ha en negativ inverkan på ert företag.