Jobba som jurist i Stockholm

Efter en lång juristutbildning är det många som letar sig till storstäder för att arbeta och kanske är det så att man har större möjligheter som jurist i Stockholm än på andra platser. Här finns många stora företag som behöver egna jurister men också många privatpersoner som av olika skäl behöver hjälp.

Valmöjligheterna är alltså något fler, även om det i dagsläget råder hyfsat jämn balans på arbetsmarknaden.

Juridik är ett brett yrke

Jurist är ett brett yrke och efter avslutad utbildning finns flera vägar att gå. Vanligen arbetar man som rådgivare och problemlösare när tvister av olika slag har uppstått men man kan också vara anställd som juridiskt ombud av ett stort företag.

Om det är enklare eller svårare att få jobb som jurist i Stockholm än på andra platser är svårt att säga. I dag ser det ut som att det råder en jämn balans på arbetsmarknaden i hela landet men ändå tycks många utbildade leta sig hit för att bygga en karriär.

Varierande juristuppdrag

Att arbeta som jurist i Stockholm jämfört med i mindre städer kan skilja sig en hel del och ofta innebär det mer varierande arbetsuppgifter än i småstäder. Detta eftersom Stockholm har en hög befolkningsgrad och därmed också fler personer som behöver använda sig av juridiska ombud och det kan då gälla alltifrån brottmål till vårdnadstvister.

Som jurist i Stockholm finns även större möjligheter att arbeta på stora företag, då för att representera detta när det gäller juridiska frågor. Huvudområdet för den som arbetar som jurist åt ett företag är inte helt sällan affärsjuridik av naturliga skäl.

Möjlighet att nischa sig

Med tanke på det som nämndes ovan, att många har behov av jurister i olika ärenden, kan den som arbetar som jurist i Stockholm ofta välja att nischa sig inom ett specifikt område. Kanske gillar man att arbeta med familjerätt och frågor som rör familjeförhållanden eller så intresseras man mer av att jobba med brottmål och den lag som finns kring det.

Som jurist i Stockholm finns en större möjlighet att välja ett område att arbeta inom, medan den som arbetar i en småstad ofta tar på sig alla möjliga uppdrag. I Stockholm är det exempelvis enklare att arbeta med brottmål eftersom fler brott begås där.