Kan man bo kvar under ett stambyte?

I princip varje dag sker det ett stambyte i Stockholm på någon adress, vanligtvis på fler än ett ställe åt gången. Därför är det många stockholmare som har frågor om byten av stammar. Här kommer vi försöka besvara några av de vanligaste frågorna. Framför allt kommer vi att fokusera på det fenomen som kallas för “kvarboende”. Häng med!

  • Vad är ett stambyte? Ett byte av stammarna innebär att alla ledningar och rör som transporterar vatten i fastigheten byts ut. Ett stambyte innebär alltså att såväl rören och ledningarna som transporterar avloppsvatten som tappvatten byts ut. Detta är ett stort ingrepp i en fastighet och arbetet med att byta ut rören är ganska omfattande.
  • Varför renoveras badrummet som en del i arbetet? Det är kutym att badrummet renoveras i samband med att stammarna byts ut. Detta har att göra med att golv och väggar behöver rivas för att frilägga de rör som ska bytas. Därför passar man på att renovera badrummet som en del av arbetet.
  • Kan jag bo kvar i min lägenhet? Ja, du kan som regel bo kvar i lägenheten medan bytet av stammarna sker. Läs mer om detta nedan!

Du kan som regel bo kvar under ditt stambyte i Stockholm

Det är betydligt vanligare att du faktiskt kan bo kvar i din lägenhet medan bytet av stammarna sker. Detta kallas i branschen ofta för “kvarboende” och innebär alltså att du och andra hyresgäster erbjuds att fortsätta bo i de olika lägenheterna medan arbetet pågår. Vad som då sker är att du får tillgång till de rum i lägenheten som inte berörs av arbetet, såsom sovrum och vardagsrum.

Ibland kan det även finnas tillgång till såväl varmvatten som kallvatten i trapphuset. Hyresgäster brukar även erbjudas möjlighet att duscha och att gå på toaletten på ett eller annat sätt. Med det sagt kan du inte alltid räkna med att få tillgång till ditt kök under projektets gång. Och badrummet kommer högst sannolikt vara avspärrat och otillgängligt då det framför allt är där som arbetet sker.

Men om vi ska ge ett generaliserande svar på frågan svarar vi alltså att ja, du kan bo kvar i lägenheten medan ditt stambyte i Stockholm sker.