En distansutbildning har sina fördelar och nackdelar

Distansutbildning är en utbildningsform som likt allt annat har sina för- respektive nackdelar. Vill du få reda på vilka de främsta fördelarna är samt vilka potentiella utmaningar dessa utbildningar har? Då har du kommit helt rätt – här försöker vi ge en så nyanserad bild av distansutbildningar som bara är möjligt!

Fördelarna med en distansutbildning

Det finns många anledningar till att det har blivit så populärt att gå en distansutbildning. Dessa är några av de främsta fördelarna:

  • Du kan utbilda dig där du befinner dig. Den främsta fördelen med distansbaserade utbildningar är att du kan utbilda dig var än du befinner dig. Du behöver inte vara på plats rent fysiskt utan kan tillgodogöra dig utbildningsmaterialet utan att vara bunden till en specifik plats.
  • Utbildningen sker på dina villkor. En digital utbildning sker helt på dina villkor. Du kan utbilda dig närhelst du vill och det passar ditt schema. Dessutom kan du ta dig igenom utbildningen i din egen takt.
  • Det är en jämställd utbildningsform. En fördel med digitala utbildningar är att de är väldigt jämställda. Du är ofta mer eller mindre anonym på utbildningsplattformen. Det gör att de faktorer som ibland leder till diskriminering inte längre är en faktor.

Nackdelarna med en distansutbildning

Som så mycket annat finns det förstås även vissa utmaningar med distansbaserade utbildningar. Nackdelarna med att gå en distansutbildning inkluderar bland annat att:

  • Du behöver ha tillgång till teknisk utrustning. För att kunna utbilda dig på distans behöver du ha tillgång till viss teknisk utrustning. Ofta räcker det med enbart en dator och en internetuppkoppling. I vissa fall kan du dock behöva lite mer avancerad hårdvara och/eller mjukvara.
  • Viss datorvana krävs för att tillgodogöra sig utbildningen. För att kunna tillgodogöra dig en distansutbildning behöver du ha en viss datorvana. Detta för att kunna använda den digitala utbildningsplattformen på rätt sätt.
  • Tekniken har sina begränsningar. Även den mest sofistikerade tekniken har sina brister. Därför är det egentligen bara en tidsfråga innan antingen utbildningsplattformen eller den utrustning som används fallerar. Å andra sidan sker detta som tur väl är ganska sällan och nedtiden är vanligtvis förhållandevis liten.