Smarta molntjänster

Även om molnbaserade tjänster är någonting som diskuteras på bred front, är det få som har kännedom om vad detta egentligen innebär. För den som köper in växellösningar blir skillnaden mot en traditionell växel uppenbar. Dels slipper man alla initiala kostnader för inköp av hårdvara. Det är dessutom ett stabilt system då kritiska delar övervakas av leverantörens tekniker. Då man slipper hanteringen av fysisk teknik, kan man helt fokusera på den mjukvarulösning som administrerar samtliga processer och hanteringar. Detta i sin tur frigör en hel del tid och engagemang som kan läggas på annat. Vid flytt av verksamhetens kontor eller verksamhetsgrenar är allting helt mobilt. Det finns en rad branscher som i stor utsträckning väljer att arbeta med molnbaserade tjänster. Framförallt är kanske nyttoprogram samt backuptjänster kända för detta hos gemene man. I och med att man lägger även kommunikation och hanteringsverktyg utanför den egna hårdvaran accelererar också adaptionskurvan.

Molnbaserade tjänster

Bland de många företag som är verksamma inom molnbaserade företagslösningar, har Soluno BC kommit upp i en rad sammanhang avseende växeltjänster i molnet. Företaget i sig är en ny aktör i sin nuvarande konstellation, men består i grunden av två företag som valt att gå samman. Solus BC och Uno Telefoni har båda gjort intressanta resor inom sina respektive fält. Sedan de 2017 gick samman och bildade Soluno BC har de blivit den största aktören i Norden på sitt huvudområde. I dagsläget har de omkring 10 % av den totala marknadsandelen och hör därför till de större aktörerna vilket säger en hel del om deras framfart. Tjänsten som i huvudsak handlar om en molnbaserad växeltjänst har tagits emot av åtskilliga företag. Att fokusera på moderna lösningar och teknik, är någonting som bidragit till deras snabba tempo.

För att kunna tillgodose användares behov har aktuell molnväxel också kompletterats med en uppsjö tillval som bidrar till företags effektivitet och hantering. Bland annat finns enkla CRM-kopplingar vilket underlättar för kundhantering. Telefonkonferenser och passning är andra områden som har en viktig plats vad gäller växelområdet. Det finns en stor variation tjänster för den som så önskar och allt fler intresserar sig nu för dessa molnorienterade funktioner. Ytterligare info om Soluno BC finns här.