Ska du hyra lager i Göteborg? Tänk då på detta

Ska du hyra lager i Göteborg? Tänk då på detta

En lagerlokal kan vara allt från ett litet utrymme för varulager till en stor lokal för tillverkning och distribution. Oavsett vilken slags lokal du har i åtanke när du ska hyra lager i Göteborg, är det viktigt att du känner till ditt behov och dina förutsättningar. Här nedan går vi igenom några av de saker som bör övervägas i jakten på den rätta lokalen.

Lokalens storlek

Beräkningen av lokalens storlek kan skilja sig något åt mellan olika hyresvärdar. Se därför till att du känner till hur storleken på lokalen har beräknats och vad som är inkluderat i den beräknade ytan. Optimalt är om du kan förhandla fram att du endast betalar för den yta som du faktiskt kommer att använda.

Takhöjd

Säkerställ att takhöjden i lokalen är tillräcklig för ditt behov. Fråga gärna hyresvärden hur pass högt i tak det är i fastigheten. Om du har tänkt lagra stora produkter eller använda utrustning som är skrymmande, är det viktigt att du är medveten om takhöjden.

Parkeringsmöjligheter

När du är i färd med att hyra lager i Göteborg är det viktigt att ta hänsyn till parkeringsmöjligheterna. Beroende på storleken på ditt företag kan det krävas en större yta för parkering av medarbetarnas fordon samt de fordon som används i verksamheten eller besöker denna för in- eller utlastning.

En annan sak som bör tas hänsyn till när det kommer till parkeringen är underhållet av densamma. Detta gäller oavsett om parkeringsytan i fråga är asfalterad eller består av betong. Kostnaden för underhåll och reparation av parkeringsytan bör hyresvärden stå för då det är en långsiktig utgift.

Underhåll av fastigheten

Ska den fastighetsägare som du ska hyra lager i Göteborg av vara ansvarig för underhåll av fastigheten, eller kommer du själv att bli ansvarig för detta? Det är ett frågetecken som behöver rätas ut genom en överenskommelse mellan dig själv och hyresvärden. Det är inte ovanligt att man som hyresgäst ansvarar för att bekosta sophämtningen.

Dessa är bara några av de saker som du bör tänka på innan du börjar hyra ett lager i Göteborg.