Vidareutbildning för större kompetens

Företag världen över jobbar med att minska personalomsättningen och försöker utveckla sin personal. Det är en stor utmaning att vidareutveckla en personalgrupp och kostnadsmässigt är det en dyr prislapp för den som undviker att se tillgångar i bolagen. Genom att bidra till att anställda kan växa internt tillförs inte bara ny kompetens och effektiva förbättringar. Det är också ett argument för att knyta till sig personer som stannar i verksamheten.

Kompetensutveckling sker vanligtvis hos en extern aktör och i Sverige har det blivit en attraktiv bransch där allt fler försöker få in en fot. Fokus för de olika utbildningarna varierar och går i trender. För många är diplomutbildningar viktiga för att man skall kunna visa sina kunskaper verifierade. Detta är också någonting som ofta används i kommunikationen.

Rätt utbildning

I valet av utbildare finns några viktiga faktorer man kan ha med i beräkningarna. Dels bör utbildningen ha genomförts tidigare för att ni skall få så bra upplägg det går. Det är också viktigt att de som erbjuder utbildningen har kompetens att lära ut. Även om man har stor erfarenhet i ett ämne är det inte alltid utlärningsförmåga är en av dessa. Vissa utbildare har hanterat detta genom att låte flera lärare bidra till helheten. Här kan man kombinera specialister med duktiga utbildare. Någonting man dock bör understryka är vikten av erfarenhet. De som kontinuerligt utbildar anställda har vana av frågor och problem som annars kan hämma tempot i utbildningen.

Även om det kan verka som en naturlig del att känna till för beställaren, är det inte ovanligt att man har svårt att välja utbildning! För att kunna komplettera arbetsplatsens färdigheter kanske det är en annan kurs än man först tänkt som är bäst att välja. Vid en kontakt med utbildare kan man ofta få hjälp med att besluta vad som är bäst.

Flera av de kurser som erbjuds kan delas upp i olika riktningar. Å ena sidan kan det handla om kompetensåtgärder för att bättre hantera ett visst område i daglig produktion. Detta är en sakorienterad utbildning som är till för att kunna erbjuda fler tjänster eller för att förbättra rutiner. En annan form av utbildning är till för att fungera som en generell kompetensfråga. Det kan handla om kravställning och om hur man beställer in uppdrag externt. De senare av dessa tillför inte så mycket på golvet men har en förmåga att underlätta och förenkla kontakten med andra aktörer i branschen. På så vis kan man spara tid för att hanteringen förbättras, samtidigt som man minskar risken för att det blir felbeställningar som kostar stort.

Även konsulter

När man beslutar sig för att boka utbildningar för personal och medarbetare är det inte ovanligt att behovet redan är stort. I och med detta kan vissa utbildare också erbjuda konsulter inom dessa områden. Oavsett om man har bokat utbildning eller inte, är det i vissa situationer bra att få hjälp med de nya arbetsformerna. Konsultbolag1 är en av de som under flera år jobbat på båda områden. Dels med kvalitativa utbildningar och samtidigt även med konsulter som kan anlitas. Här finns en sammanställning av deras kurser för effektiv kompetensutveckling.