Bättre spara i aktier

Att spara i aktier kan vara svårt om man aldrig tidigare gjort det. En bra grund att stå på, är kunskap! Att se till att ta till sig så mycket kunskap om aktiehandel som möjligt, är viktigt, så att du på bästa sätt kan lära dig.

Se till att du sätter upp mål med ditt aktiesparande och förvänta dig inte allt för mycket till en början. Visst kan snabba klipp ske, men oftast är att spara i aktier något man gör långsiktigt. Om man ser till hur det sett ut historiskt, så har det varit en total avkastning om 12-15 % år i genomsnitt.

Det är även bra om du regelbundet investerar och att du inte satsar alla dina pengar på ett kort. Handla inte upp alla pengar på ett enda tillfälle, utan se till att återinvestera eventuella utdelningar.

Ingen riskinvestering

Se till att du kontrollerar riskerna. Även här är det att inte satsa allt på en eller bara ett par aktier. Det bästa är att köpa 10-15 aktier i fem eller sex olika typer av branscher. Det ger dig bättre skydd om du sprider ut dina risker.

Låna inte pengar för att köpa aktier. Det kan leda till att du får en ekonomisk kris i ditt privatliv.

Håll dig hela tiden informerad om vad som sker på marknaden, framför allt i de företag och bolag som du har aktier i. Läs deras årsredovisningar och rapporter under året. Ta gärna råd från andra, men följ dem inte helt blint. Se till att du bildar dig en egen uppfattning.

Innan du köper aktier i ett bolag du inte sedan innan känner till, undersök dem! Gör en egen analys av både aktierna och bolagen.

Se även till att du sätter upp egna regler för hur du ska sköta din aktieportfölj och hur du gör vid omplaceringar. För info runt ekonomi och spar i aktier är ekonomikompassen.se en resurs.