Framgång med skor över nätet

Det har gått 6 år sedan Footway startade sin verksamhet med Daniel Mühlbach vid rodret och framgången är enorm! Att driva upp webbutiker borgar för stor kundgrupp och med erfarenheterna från tidigare företag har man varit noga med att göra rätt från start! I dagsläget dominerar skoföretaget sin bransch och sedan uppköpet av konkurrenter har både kundantal och siffror ökat i snabb takt.

Konkurrens och förbättring

Det finns många som jobbar med försäljning av skor och kläder. Detta innebär en konkurrenssituation som enligt Daniel Mühlbach inte är negativ. Tvärtom kan flera aktörer snabba upp försäljningen när allt fler vågar ta klivet och handla även föremål som kläder och skor via internet istället för butik. 2014 nämndes detta i Internetworld och just denna fråga kom upp. I nuläget har Footway gått igenom en rad förändringar och man har tagit snabba kliv för att behålla sin position vilket hittills verkar ha gått utomordentligt! Här finns en förteckning bolagsengagemang för Daniel Mühlbach. Under föregående år, 2015, tog Footway steget in till börsen och man har ytterligare befäst sin dominans genom förvärv av nischade företag samtidigt som man också lanserat en mobilplattform. Framtiden ser bra ut för den svenske entreprenören och Footway!

Tidigare erfarenheter

Det är flera turer som föregått verksamheten som drivs idag och allt har inte varit en dans på rosor. Dock kan man i retrospektiv se hur även tuffa krig gått att vinna genom affärsmannaskap och uthållighet även i tuffa tider. Att bygga upp en effektiv och bra e-handel är en utmaning där man hela tiden slåss mot klockan. Tekniska landvinningar sätter sin prägel på klimatet och det finns ständigt förbättringar som kan göras för att öka användartillvänjning och konvertering på ett bra sätt. Både logistik och organisation verkar dock vara vältrimmade och stabila i en organisation som trots de stora framgångarna känns som ett entreprenör-styrt företag där man vågar satsa för att nå stora mål.

E-handel

När man ser tillbaks ett antal år står det klart att e-handel är en marknad som biter sig fast och som oavbrutet lockar fler kunder! Det finns en enkelhet i och med de snabba och säkra betalningsrutinerna och därtill en logistik som gör att frakttider förkortats radikalt! Detta är helt i linje med samhället i övrigt där individen anpassar omgivningen för att bibehålla sina möjligheter att ha en flexibel och snabb vardag. Oavsett tid på dygnet är det möjligt att handla såväl skor som kläder på nätet. Därtill en ständig möjlighet att interagera och utbyta erfarenheter. Internet är i Sverige för åtskilliga invånare någonting självklart. Övriga Europeiska länder är inte långt efter och studier visar en snabb tillväxt vad gäller bredband. Detta innebär i förlängningen att målgruppen ännu växer i snabb takt vilket indikerar en stor möjlighet för de som kan erbjuda den service och utbud kunder önskar!